Актуальність проблем кібербезпеки сьогодні не викликає жодних сумнівів. Щодня кожен з нас стикається із необхідністю користування інформаційними системами та технологіями, від соціальних мереж, розміщення інформації про свої персональні дані в Інтернеті до користування банківськими рахунками, системами e-commerce та ін.

Кафедра організації комплексного захисту інформації (ОКЗІ) створена у травні 2002 року та проводить підготовку фахівців з кібербезпеки за напрямами підготовки «Управління інформаційною безпекою», «Комп’ютерні науки», «Програмна інженерія»,, а також спеціальностями «Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації», «Інформаційні управляючі системи та технології», «Програмне забезпечення систем».

На кафедрі ОКЗІ викладаються дисципліни для студентів факультетів «Безпека підприємств» та «Інформаційних систем та технологій».

Кафедра ОКЗІ активно проводить роботу з адаптації учбового процесу у відповідності до нового переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за спеціальностями: Кібербезпека; Інженерія програмного забезпечення; Комп’ютерні науки та інформаційні технології; Комп’ютерна інженерія; Системний аналіз.

На кафедрі використовуються нові методи навчання, зокрема пошуково-дослідні та проблемні методи,  онлайн лекції, дистанційне навчання та ін.

Викладачі кафедри беруть активну участь у міжнародних наукових конференціях, семінарах та симпозіумах з тематики «Кібербезпека», «Інформаційні технології та системи», «Захист інформації», «Безпекознавство».Кафедрою реалізована концепція поєднання теоретичного навчання з практичною підготовкою фахівців на провідних підприємствах м. Києва та Київської області.

Враховуючи швидкий темп оновлення матеріально-технічної бази у сфері кібербезпеки та  захисту інформації особлива увага студентів звертається на знайомство з новими зразками засобів захисту, теоретичних розробок, які демонструються на виставках, а також в ході діючих практик в структурах підрозділів безпеки підприємств.

Викладачі кафедри забезпечують навчальні дисципліни, які пов′язані з інформаційною і економічною безпекою підприємств різних форм власності. Розроблені та використовуються у навчальному процесі авторські курси з дисциплін: «Теорія захисту інформації», «Захист інформаційного та програмного продукту», «Технології захисту інформації», «Основи інформаційної безпеки», «Інформаційно-аналітичне забезпечення безпеки підприємства», «Інформаційна безпека підприємства», «Діяльність підприємств з інформаційної безпеки» та багато інших, які отримали позитивну оцінку спеціалістів у галузі інформаційних технологій.

Викладацький склад кафедри:

Лахно Валерій Анатолійович – завідувач кафедри, доктор технічних наук, доцент. Має 25-річний стаж науково-педагогічної діяльності. Автор понад 100 наукових та методичних праць, серед яких: монографії «Обеспечение защищенности автоматизированных информационных систем транспортных предприятий при интенсификации перевозок», «The information protection in automated system on transport», «Theory of Digital Automata», підручник з грифом МОНУ «Прикладна теорія цифрових автоматів», навчальний посібник з грифом МОНУ «Прикладна теорія цифрових автоматів. Практикум. для студентів напряму підготовки «Безпека інформаційних і комунікаційних систем». Наукові інтереси: кібербезпека, інформаційні технології, захист критичної інформаційної інфраструктури держави, управління інцидентами інформаційної безпеки. Персональний сайт http://lva.at.ua

Нагорна Інна Іванівна - декан факультету безпеки підприємств. В 2003 році закінчила Херсонський національний технічний університет за спеціальністю «Економіка підприємства» з відзнакою. В 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Організаційно-економічний механізм в забезпечені стійкої економічної безпеки підприємства».

Має 12-річний стаж науково-педагогічної діяльності і є автором понад 60 наукових та методичних праць, серед яких: монографія «Управління економічною безпекою регіону: сутність та механізм реалізації», навчальний посібники з грифом МОНУ «Економічна безпека корпоративного підприємства» та наукові статті. Постійно приймає участь у виїзних міжнародних науково-практичних конференціях.Пройшла наукове стажування в університетах м. Градець-Кралове (Чехія), м. Кельце (Польща).

Кравчук Петро Юрійович – старший викладач кафедри. Закінчив факультет фінансів Національної академії державної податкової служби України та юридичний факультет Харківського національного університету внутрішніх справ. Автор понад 15 наукових публікацій. Готується до захисту кандидатської дисертації. Викладає дисципліни “Система охорони державної таємниці”, “Організація системи безпеки діяльності підприємств”, “Охоронні діяльність в системі безпеки діяльності підприємства”. Має практичний досвід роботи в правоохоронній системі. Керівник студентського науково-практичного семінару “Безпекотворення: питання теорії та практики”.

 

Милашенко Віктор Миколайович – старший викладач кафедри. Отримав вищу освіту у технічній та гуманітарній сферах. У Європейському університеті працює з 2008 року. Викладає навчальні дисципліни “Інформатика”, Інформаційне забезпечення управлінської діяльності, “Комп'ютерні технології в юридичній діяльності”, проводить навчальну та технологічну практику. Бере активну участь у програмах співпраці факультету з об’єднаннями роботодавців в галузі безпеки. Тематика наукових досліджень: “Управління компетенціями та кваліфікаціями у сфері безпеки”. Автор 8 наукових публікацій.

Орлова Олена Юріївна - лаборант кафедри ОКЗІ. Закінчила Харківськоий національний університет внутрішніх справ у 2005 р., спеціальність «Правознавство» (кваліфікація юрист-спеціаліст). Працює у ПВНЗ «Європейський університет» з 2009 року.  

 

При підготовці спеціалістів (бакалаврів) широко використовується у навчальному процесі спеціалізовані полігони та комп′ютерна мережа університету. Запорукою високого рівня підготовки спеціалістів є індивідуальний підхід до кожного студента. 

Всі випускники кафедри працевлаштовані на підприємствах, що надають послуги у сфері інформаційної безпеки та захисту інформації.

З червня 2008 року на кафедрі діють курси підвищення кваліфікації і підготовки фахівців у сфері технічного захисту інформації.

 

 

Сторінки кафедри в соціальних мережах:

 

 

www.facebook.com/EU.OKZI

 

 

vk.com/eu_okzi

twitter.com/EU_OKZI

 

www.instagram.com/european_university/

plus.google.com/communities/104356482835930053782

 

Загальний основний тест із ПРОФОРІЄНТАЦІЇ (узгоджено ПРООН, МОН, ММС, ДСЗ)

www.mycareer.org.ua

Пошук

Контакт

Кафедра організації комплексного захисту інформації бульвар Кольцова, 15 В
м. Київ
(044) 276-52-51